ΔΡΥΜΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΔΡΥΜΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΔΡΥΜΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Διεύθυνση: Γαριβάλδη 13, 11742 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 144709901000

ΑΦΜ: 800910034

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

Έγγραφα Δημοσιότητας

Οικονομικές Καταστάσεις 2019 Ημερομηνία ανάρτησης 10/6/2020

Οικονομικές Καταστάσεις 2018 Ημερομηνία ανάρτησης 16/7/2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2017